อัตราค่าบริการ
หน้าแรก   /   อัตราค่าบริการ  /   คอมเพรสเซอร์ SCL เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ   


คอมเพรสเซอร์ SCL เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ   


ลำดับ  

รายการ ราคา รับประกัน
1 

ขนาด 12500 บีทียู

8,900

1 ปี
2  ขนาด 16000 บีทียู 10,300 1 ปี

ขนาด 18000 บีทียู 10,800 1 ปี

ขนาด 20000 บีทียู 10,900 1 ปี
5

ขนาด 25000 บีทียู

13,000 1 ปี
6 ขนาด 33000 บีทียู 14,000  1 ปี
7 ขนาด 35000 บีทียู 15,000  1 ปี
8 ขนาด 38000 บีทียู 18,000  1 ปี
9 ขนาด 44000 บีทียู 20,000  1 ปี
10 ขนาด 56000 บีทียู  28,000  1 ปี
11 ขนาด 60000 บีทียู 31,000   1 ปี