อัตราค่าบริการ
หน้าแรก   /   อัตราค่าบริการ  /    คอมเพรสเซอร์(มือ2)ลูกสูบ คอมเพรสเซอร์ พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ


คอมเพรสเซอร์(มือ2)ลูกสูบ คอมเพรสเซอร์ พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ


ลำดับ  

รายการ ราคา รับประกัน
1 

ขนาด 12500 บีทียู

7,300 บาท

6 เดือน

2 ขนาด 16000 บีทียู 7,800 บาท 6 เดือน
3 ขนาด 18000 บีทียู 8,000 บาท 6 เดือน
4 ขนาด 20000 บีทียู 8,000 บาท  6 เดือน
5 ขนาด 25000 บีทียู 9,500 บาท  6 เดือน
6 ขนาด 33000 บีทียู 10,500 บาท  6 เดือน