อัตราค่าบริการ
หน้าแรก   /   อัตราค่าบริการ  /   ค่าซ่อม คอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ พร้อมแว็คคั่ม เติมน้ำยาเต็มระบบ


ค่าซ่อม คอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ พร้อมแว็คคั่ม เติมน้ำยาเต็มระบบ


ลำดับ  

รายการ ราคา รับประกัน
1 

ขนาด 12500 บีทียู

5,000 บาท

6 เดือน

2 ขนาด 16000 บีทียู 5,000 บาท 6 เดือน
3 ขนาด 18000 บีทียู 5,200 บาท 6 เดือน
4 ขนาด 20000 บีทียู 5,200 บาท  6 เดือน
5 ขนาด 25000 บีทียู 6,800 บาท  6 เดือน
6 ขนาด 33000 บีทียู 6,800 บาท  6 เดือน
7 ขนาด 35000 บีทียู  8,000 บาท  6 เดือน