อัตราค่าบริการ
หน้าแรก   /   อัตราค่าบริการ  /   ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทไร้สาย พร้อมอุปรณ์ต่าง ๆ


ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทไร้สาย พร้อมอุปรณ์ต่าง ๆ


ลำดับ  

รายการ ราคา รับประกัน
1  เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย แอร์ขนาด 9,000 BTU. -  25,000 BTU.

1200

1 ปี
2  เปลี่ยนชุดคอนโทรลดิจิตอลแบบมีสาย แอร์ขนาด 9,000 BTU.- 60,000 BTU. 1850 1 ปี

เปลี่ยนชุดคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย แอร์ขนาด 9,000 BTU.- 60,000 BTU. 2500 1 ปี