อัตราค่าบริการ
หน้าแรก   /   อัตราค่าบริการ  /   ค่าเปลี่ยนอะไหล่


ค่าเปลี่ยนมอเตอร์


ลำดับ  

รายการ ราคา รับประกัน
1  ค่าเปลี่ยนเบรคเกอร์  220 V.  1 P  9,000 BTU. - 25,000 BTU. 800 บาท 1 ปี
2  ค่าเปลี่ยนเบรคเกอร์  380 V.  3 P  33,000 BTU. -  60,000 BTU. 2,500 บาท 1 ปี

ค่าเปลี่ยนแม็กเนติก  220 V. 1 P    9,000 BTU. - 25,000 BTU. 1,200 บาท 1 ปี

ค่าเปลี่ยนแม็กเนติก  380 V. 3 P    3,3000 BTU. -  60,000 BTU. 1,800 บาท 1 ปี
5

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์  9,000 BTU. - 20,000 BTU.

2,300 บาท  1 ปี
6

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์  24,000 BTU. - 60,000 BTU.

2,500 บาท  1 ปี
7

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอนเดนซิ่ง  9,000 BTU. - 20,000 BTU.

 2,300 บาท 1 ปี
8

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอนเดนซิ่ง  24,000 BTU. - 60,000 BTU.

2,500  บาท  1 ปี
9

ค่าเปลี่ยน CAPACITOR RUN (COMP)   9,000 BTU. - 20,000 BTU.

 1,200  บาท 1 ปี
10

ค่าเปลี่ยน CAPACITOR RUN (COMP)  24,000 BTU. - 33,000 BTU.

1,500   บาท  1 ปี
11

ค่าเปลี่ยน CAPACITOR START (COMP)   9,000 BTU. - 20,000 BTU.

 1,500  บาท 1 ปี
12

ค่าเปลี่ยน CAPACITOR START (COMP)  24,000 BTU. - 38,000 BTU.

 1,800 บาท 1 ปี
13

 ค่าเปลี่ยน รีเลย์   9,000 BTU.  - 3,8000 BTU. 

 1,800 บาท 1 ปี
14

 ค่าเปลี่ยนโลไฮ เพรสเซอร์  33,000 BTU. - 60,000 BTU.

 1,800 บาท 1 ปี
15

 ค่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ ไดเออร์  9,000 BTU. -  25,000 BTU. 

 450 บาท 1 ปี
16

  ค่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ ไดเออร์ 33,000 BTU. - 60,000 BTU.

850  บาท 1 ปี
17

 ค่าเปลี่ยนสายหัวคอม 9,000 BTU. - 20,000 BTU.

650  บาท  1 ปี
18

 ค่าเปลี่ยนสายหัวคอม  24,000 BTU. - 60,000 BTU.

 650 บาท 1 ปี
19

 ค่าเปลี่ยนเซอร์วิส วาวล์   9,000 BTU. -  25,000 BTU.

 850  บาท 1 ปี
20

 หารั่วด้วยไนโตรเจน 9,000 BTU. - 20,000 BTU.

 600  บาท 1 ปี
21

  หารั่วด้วยไนโตรเจน 24,000 BTU. - 38,000 BTU.

 1,000  บาท  1 ปี
22

 หารั่วด้วยไนโตรเจน  40,000 BTU. - 60,000 BTU.

1,200  บาท  1 ปี
23

 เชื่อมรั่ว/จุด

600  บาท  1 ปี
24

แว็คคั่ม + เติมน้ำยา 70 psi  9,000 BTU.  - 13,000 BTU.

 1,500  บาท 1 ปี
25

 แว็คคั่ม + เติมน้ำยา 70 psi 16,000 BTU. - 25,000 BTU.

 1,800  บาท 1 ปี
26

แว็คคั่ม + เติมน้ำยา 70 psi  33,000 BTU. - 38,000 BTU.

2,500  บาท  1 ปี
27

 แว็คคั่ม + เติมน้ำยา 70 psi 40,000 BTU. - 60,000 BTU.

3,500  บาท  1 ปี
28

 เติมน้ำยาเพิ่ม R22/ psi 9,000 BTU. - 25,000 BTU.

 25  บาท 1 ปี
29

เติมน้ำยาเพิ่ม R22/ psi 33,000 BTU. - 60,000 BTU.

 35  บาท 1 ปี
30

 ค่าติดตั้งแอร์  9,000 BTU. - 13,000 BTU.

2,800  บาท 1 ปี
31

  ค่าติดตั้งแอร์  16,000 BTU. - 20,000 BTU.

3,000  บาท  1 ปี
32

  ค่าติดตั้งแอร์  24,000 BTU. - 25,000 BTU.

3,800  บาท  1 ปี
33

  ค่าติดตั้งแอร์  33,000 BTU. - 38,000 BTU.

4,800  บาท  1 ปี
34

  ค่าติดตั้งแอร์  40,000 BTU. - 60,000 BTU.

5,800 บาท  1 ปี
35

ค่าถอดแอร์  9,000 BTU. - 20,000 BTU.  

700   บาท  1 ปี
36

 ค่าถอดแอร์  24,000 BTU. - 25,000 BTU.

1,000  บาท   1 ปี
37

 ค่าถอดแอร์  33,000 BTU. - 38,000 BTU.

1,500  บาท   1 ปี
38

 ค่าถอดแอร์ 40,000 BTU. - 60,000 BTU.

2,000  บาท   1 ปี
39 ค่าขาเหล็ก FC 700  บาท  1 ปี
40 ค่าขาเหล็ก CD  9,000 BTU. - 25,000 BTU. 700  บาท  1 ปี
41

ค่าขาเหล็ก CD  33,000 BTU. - 60,000 BTU.

900  บาท   1 ปี
42

อีโคโน่ มีสาย 9,000 BTU. - 60,000 BTU.

1,200  บาท   1 ปี
43

ดิจิตอล มีสาย 

 1,850  บาท  1 ปี
44

ดิจิตอล ไร้สาย 

2,500  บาท   1 ปี
45

ใบพัดลม FC 9,000 BTU. - 25,000 BTU.

1,000  บาท   1 ปี
46

ใบพัดลม FC   33,000 BTU. - 60,000 BTU.

1,200  บาท   1 ปี
47

 ใบพัดลม CD 9,000 BTU. - 25,000 BTU.

950 บาท   1 ปี
48

ใบพัดลม CD  33,000 BTU. - 60,000  BTU.

1,150  บาท   1 ปี
49

ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์  9,000 BTU. - 13,000 BTU.

6,500  บาท   1 ปี
50

ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์  16,000 BTU. - 20,000  BTU.

8,500  บาท   1 ปี
51

 ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์  24,000 BTU. - 25,000 BTU.

11,500  บาท   1 ปี
52

 ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์  33,000 BTU. - 38,000 BTU.

13,500   บาท  1 ปี
53

 ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์  40,000 BTU. - 60,000 BTU.

18,500   บาท  1 ปี
54

 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ  9,000 BTU. - 20,000 BTU.

550  บาท   1 ปี
55

 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ  24,000 BTU. - 25,000 BTU.

650  บาท   1 ปี
56

 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ  33,000 BTU. - 38,000 BTU.

750  บาท   1 ปี
57

 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ  4,0000 BTU. - 60,000 BTU.

850  บาท   1 ปี