อัตราค่าบริการ
หน้าแรก   /   อัตราค่าบริการ  /   ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์


ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์


ลำดับ  

รายการ ราคา รับประกัน
1  เปลี่ยนแค็บรันคาปาซิเตอร์

1,050 บาท

1 ปี
2  แค็บสตาร์ทคาปาซิเตอร์ 1,050 บาท 1 ปี

รีเลย์ 1,050 บาท 1 ปี

แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์ 950 บาท 1 ปี
5

แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์220.โวล์3สายไม่มีOL

1,850 บาท 1 ปี
6

เปลี่ยนไทม์เมอร์

850 บาท 1 ปี
7

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์

120 บาท 1 ปี
8

เปลี่ยนไฮ/โลเพรสเซอร์แอร์1-2 ตัน

2,950 บาท 1 ปี
9

เปลี่ยนไฮ/โลเพรสเซอร์แอร์3-4ตัน

3,700 บาท 1 ปี
10

เปลี่ยนโอเวอร์โหลด

1,050 บาท 1 ปี
11

เปลี่ยนตาแมวตรวจเช็คน้ำยา 1-3 ตัน

2,950 บาท 1 ปี