อัตราค่าบริการ
หน้าแรก   /   อัตราค่าบริการ  /   ค่าซ่อมรั่วกรณีเครื่องปรับอากาศรั่ว พร้อมแว็คคั่ม/เติมน้ำยาเต็มระบบ


ค่าซ่อมรั่วกรณีเครื่องปรับอากาศรั่ว พร้อมแว็คคั่ม/เติมน้ำยาเต็มระบบ


ลำดับ  

รายการ ราคา รับประกัน
1 หารั่วด้วยไนโตรเจน + แว็คคั่ม + เติมน้ำยา เต็มระบบ     9,000 BTU.  - 13,000 BTU.  2,700 90 วัน
2 หารั่วด้วยไนโตรเจน + แว็คคั่ม + เติมน้ำยา เต็มระบบ     16,000 BTU.  - 20,000 BTU.  3,200 90 วัน
3 หารั่วด้วยไนโตรเจน + แว็คคั่ม + เติมน้ำยา เต็มระบบ     24,000 BTU.  - 25,000 BTU.  3,400 90 วัน
4 หารั่วด้วยไนโตรเจน + แว็คคั่ม + เติมน้ำยา เต็มระบบ     33,000 BTU.  - 38,000 BTU.  4,100 90 วัน
5  หารั่วด้วยไนโตรเจน + แว็คคั่ม + เติมน้ำยา เต็มระบบ   40,000BTU.  - 60,000 BTU.  5,300 90 วัน

รับประกันในจุดที่ซ่อมรั่ว พร้อมระบบน้ำยา