โปรโมชั่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์มิตซู SRK13CVS-W1

                                                                                                                       Mitsubishi Heavy Duty                

รุ่น Heavy Standard สวิงขึ้น-ลง เบอร์ 5   รุ่น Heavy Deluxe เบอร์5 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
SRK10CVV-W1 9,212 14,900   SRK10CVS-W1 9,212 17,500
SRK13CVV-W1 12,624 16,900   SRK13CVS-W1 12,624 21,000
SRK15CVV-W1 14,300 20,500   SRK18CVS-W1 14,300 23,500
SRK18CVV-W1 18,040 25,500   SRK25CVS-W1 18,040 28,500
SRK24CVV-W1 24,000 33,900        
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพเคลื่อนไหว นกบิน gif

               à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ แอร์มิตซู msy-gr13vf

       à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง   แอร์มิตรซูบิชิอิเล็คทริค (Slim) 2020      à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง


รุ่น Happy Inverter เบอร์ 5 #R32   รุ่น Standard  Inverter เบอร์5 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
MSY-KP09VF 9,212 16,900   MSY-JP09VF 9,212 17,500
MSY-KP13VF 12,624 19,500   MSY-JP13VF 12,624 21,000
MSY-KP15VF 14,300 22,900   MSY-JP15VF 14,300 23,500
MSY-KP18VF 18,040 27,900   MSY-JP18VF 18,040 28,500
        MSY-JP24VF 24,000 41,900
             
             
             
รุ่น Super Inverter เบอร์ 5 #R32   รุ่น Super Inverter เบอร์ 5 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
MSY-GR09VF 9,212 20,500   MSY-GN09VF 9,212 17,900
MSY-GR13VF 12,624 23,900   MSY-GN13VF 12,624 21,500
MSY-GR15VF 14,300 27,900   MSY-GN15VF 14,300 25,000
MSY-GR18VF 18,040 31,900   MSY-GN18VF 18,040 29,500
MSY-GR24VF 24,000 46,000   MSY-GN24VF 24,000 42,900
MSY-GN30VF 30,000 57,000   MSY-GN30VF 30,000 53,500
  
รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

hot           hot           hot          hot           hot            
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์มิตซู ms-gn13vfhot

hot

hot     มิตรซูบิชิอิเล็คทริค รุ่น Econo Air เบอร์5 #R32
 Model (รุ่น) บีทียู  ราคาพร้อมติดตั้ง 
       MS-GN09VF               9,000                    15,500 hot              
  MS-GN13VF  13,000 17,900hot
  MS-GN15VF  15,000 21,300 hot
  MS-GN18VF  18,000 25,900hot
  MS-GN24VF  24,000 40,000hot
     
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไดกิ้น FTKQผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไดกิ้น FTKCไดกิ้น Inverter รุ่น Sabai 2020 #R32   ไดกิ้น Inverter รุ่น Super Smile เบอร์5   ไดกิ้น Inverter รุ่น Super Smart เบอร์5 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKQ09TV2S 9,212 15,900   FTKC09TV2S 9,212 18,500   FTKM09SV2S 9,212 23,500
FTKQ12TV2S 12,624 17,900   FTKC12TV2S 12,624 21,500   FTKM12SV2S 12,624 26,500
FTKQ15TV2S 14,300 21,900   FTKC15TV2S 14,300 24,500   FTKM15SV2S 14,300 30,500
FTKQ18TV2S 18,040 26,900   FTKC18TV2S 18,040 28,900   FTKM18SV2S 18,040 34,500
FTKQ24TV2S 24,000 36,900   FTKC24TV2S 24,000 40,500   FTKM24SV2S 24,000 43,000
        FTKC28TV2S 28,000 43,900   FTKM28SV2S 28,000 46,900
                FTKM33SV2S 33,000 49,500

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์ไดกิ้น FTM

ไดกิ้นประหยัดไฟเบอร์ 5 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
FTM09P2S 9,212 14,500
FTM12P2S 12,624 16,900
FTM15P2S 14,300 19,500
FTM18P2S 18,040 25,500
FTM24P2S 24,000 34,900
FTM28P2S 28,000 36,900
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์ panasonic นา pn12skt


แอร์พานาโซนิค  Standard 2020 #R32   แอร์พานาโซนิค Inverter 2020 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
CS-PN09VKT 9,212 14,000   CS-PU09UKT 9,212 15,500
CS-PN12VKT 12,624 16,500   CS-PU12UKT 12,624 17,900
CS-PN18VKT 14,300 24,500   CS-PU18UKT 14,300 26,900
CS-PN24VKT 18,040 31,900   CS-PU24UKT 18,040 35,500ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์ไซโจ APSไซโจ Smart Cool  2020 เบอร์5    ไซโจ APS  2020    ไซโจ Inverter Sure 2020 #R32 เบอร์5
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
SWG-10 9,212 13,900   APS09 9,212 14,900   INVERTER SURE-10 9,212 15,900
SWG-12 12,624 14,900   APS12 12,624 16,900   INVERTER SURE-12 12,624 17,500
SWG-18 18,300 19,900   APS18 18,040 23,900   INVERTER SURE-18 18,040 26,900
SWG-25 25,000 25,900   APS25 25,000 29,900   INVERTER SURE-25 25,000 35,900
        APS30/220V 30,000 34,900   INVERTER SURE-30 30,000 46,900แอร์ Carrier  New!! 2020 เบอร์ 5 #R32   แอร์ Carrier  รุ่น Everes เบอร์5 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
42AAF010 9,597 12,900   42TSGS010 9,212 13,900
42AAF013 12,214 14,900   42TSGS013 13,000 14,900
42AAF018 18,180 19,900   42TSGS018 18,000 19,900
42AAF025 25,061 26,000   42TSGS025 24,200 25,900
             
             
             
             
แอร์ Carrier รุ่น Gimini Inverter 2020   แอร์ Carrier รุ่น Explorer  Inverter  #5 R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
42TEVGB010 8,500 14,500   42TVGS010 9,200 15,500
42TEVGB013 12,000 16,900   42TVGS013 12,200 17,900
42TEVGB018 18,000 22,900   42TVGS016 15,300 19,900
42TEVGB024 21,000 26,900   42TVGS018 18,000 23,900
42TEVGB028 25,000 31,900   42TVGS024 20,400 27,900
      

                             à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง   แอร์ SHAP INVERTER   NEW!!  2020      à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง


แอร์ ชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์  Inverter  เบอร์5 #R32   แอร์ ชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์ Inverter (ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน) เบอร์ 5 #R32   แอร์ ชาร์ป Standard Inverter  #5  R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
AH-XP10WMB 9,597 15,500   AH-XP10WHB 9,212 17,500   AH/AU-GX10 9,212 13,900
AH-XP13WMB 12,214 17,500   AH-XP13WHB 13,000 19,500   AH/AU-GX13 12,624 15,900
AH-XP18WMB 15,000 24,500   AH-XP18WHB 18,000 26,500   AH/AU-GX18 18,040 22,900
AH-XP24WMB 24,000 31,900   AH-XP24WHB 24,200 33,500   AH/AU-GX24 25,000 30,900


แอร์ ชาร์ป   เบอร์5 #R32   แอร์ ชาร์ป  เบอร์ 5 #R32   แอร์ ชาร์ป   เบอร์5  R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
AH/AU-F10 9,597 11,900   AH/AU-PF10 9,212 12,900   AH/AU-PBX10 9,212 17,900
AH/AU-F13 12,214 13,500   AH/AU-PF13 13,000 14,500   AH/AU-PGX13 12,624 16,900
                AH/AU-PBX18 18,040 27,900
                AH/AU-PBX24 25,000 32,900
     


รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้องผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์อามีน่าWJ
 
  

แอร์ Samsung Inverter New!!  2020 เบอร์ 5 #R32   แอร์ Emenent ติดผนัง เบอร์5  #R32   แอร์ Amena ติดผนัง  เบอร์5  #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
AR10MYFTAURNST 9,597 14,500   AFG09 / WFG09 9,212 12,900   WJ09 9,212 12,900
AR13MYFTAURNST 12,214 15,900   AFG12 / WFG12 13,000 14,500   WJ13 12,624 14,500
AR15MYFTAURNST 15,000 19,500   AFG18 / WFG18 18,000 21,900   WJ18 18,040 19,900
AR18MYFTAURNST 18,000 24,000   AFG24 / WFG24 24,000 26,900   WJ24 25,000 25,900
AR24MYFTAURNST 24,000 31,000                รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แอร์ Haier New!!  2020 เบอร์ 5 #R32   แอร์ Haier Inverter New!!  ติดผนัง เบอร์5  #R32    
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง        
HSU-10CTR03T (V) 9,597 11,900   HSU-10VFB03T 9,212 13,900        
HSU-13CTR03T (V) 12,214 12,900   HSU-13VFB03T 13,000 15,900        
HSU-18CTR03T (V) 15,000 19,500   HSU-18VFB03T 18,000 20,900        
HSU-24CTR03T (V) 24,000 23,500   HSU-24VFB03T 24,000 24,900        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์เซ็นทรัลแอร์ AFEรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แอร์ เซ็นทรัล  เบอร์ 5 #R32   แอร์ LG  Inverter  New!! 2020 เบอร์ 5 #R32
Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) บีทียู ราคาพร้อมติดตั้ง
AFE (IFE)09 9,212 11,900   LG10RN 9,212 15,000
AFE (IFE)12 13,000 13,900   LG13RN 12,624 17,500
AFE (IFE)18 18,000 19,500   LG18RN 18,040 24,900
AFE (IFE)25 24,000 25,500   LG24RN 25,000 32,500ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์กรี


กรี ติดผนัง เบอร์5  #R32   กรี อินเวอร์เตอร์  #5 R32
Model (รุ่น) BTU. ขนาดห้อง ราคาพร้อมติดตั้ง   Model (รุ่น) BTU. ขนาดห้อง ราคาพร้อมติดตั้ง
GWC-09 9,212 9 - 14 12,500   GREE INVERTER09 9,212 9 - 14 15,500
GWC-12 12,624 16 - 20 13,900   GREE INVERTER12 12,624 16 - 20 16,900
GWC-18 18,084 20 - 30 21,500   GREE INVERTER18 18,084 20 - 30 23,900
GWC-24 25,000 31 - 36 23,900   GREE INVERTER24 25,000 31 - 36 27,900ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์ทาซากิ

แอร์ Tasaki Inverter New!!  ติดผนัง  เบอร์5  #R32
Model (รุ่น) BTU. ขนาดห้อง ราคาพร้อมติดตั้ง
FWDE09AF1 9,212 9 - 14 13,500
FWDE13AF1 12,624 16 - 20 14,900
FWDE18AF1 18,084 20 - 30 20,900
FWDE25AF1 25,000 31 - 36 26,000
สตาร์เทคแอร์คอน  เปิดให้บริการลูกค้าย่านหนองจอก กทม.   ร้านอยู่ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 27   

จำหน่ายอะไหล่แอร์ครบวงจร  และเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ  มาร้านเราไม่ผิดหวังแน่นอน   

ราคาประหยัด บริการประทับใจ 
                               


คุณจำรัส  081-641-6684

คุณเรวดี 089-204-8069

                           เบอร์ร้าน 086-466-4628  หรือ 02-988-1662                        

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015379392747


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


สินค้าแนะนำ
 • แอร์ทาซากิ อินเวอร์เตอร์

  แอร์ทาซากิ อินเวอร์เตอร์

 • แอร์ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์

  แอร์ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์

 • แอร์พานาโซนิค อินเวอร์เตอดร์

  แอร์พานาโซนิค อินเวอร์เตอดร์

 • แอร์มิตรซูบิชิ อินเวอร์เตอร์

  แอร์มิตรซูบิชิ อินเวอร์เตอร์